Antikva Aktiva
Obrázkové písmo určené pro prezentaci hesel a krátkých sdělení; vhodné pro aktivisty angažující se v ochraně životního prostředí, k použití na demonstrace, přímé akce, nebo tiskoviny. Písmo samo usiluje o výpovědní hodnotu a naléhavost, tématizuje automobilismus jako současný nejžhavější environmentální problém.